Mäklarinformation

Mäklarinformation

Nedanstående är den information om Bf Rosen UPA som föreningen förmedlar till mäklare. I övrigt hänvisas till årsredovisningen, ordningsreglerna, stadgarna samt övriga sidor på denna web-adress.

För utdrag ur medlems- och lägenhetsregistret samt uppgifter om pantskrivningar etc., vänder man sig lämpligast till vår ekonomiska förvaltare NABO, där vår postadress är:

BF Rosen upa
NABO 10430, FE 617
107 76 Stockholm

eller per mail till maklarservice.com, eller per telefon 010 288 00 00.

Ansökan om medlemskap skickas till:

Bf Rosen UPA

Att: Peter Göransson

Västmannagatan 55

113 25 Stockholm

En förteckning över lägenheterna finns också här — notera dock att den versionen inte ska användas som grund för officiella dokument som överlåtelser.

I Bf Rosen finns 2 lokaler och 24 lägenheter. I månadsavgiften, som aviseras kvartalsvis och betalas månadsvis, ingår värme och vatten. Mer allmän info om föreningen finns här.

   ‍   

Organisationsnummer
702001-8110

   ‍   

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift tas ut i samband med pantsättning. Pantsättningsavgiften uppgår till 1,5 procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Förhandsbesked kring förändringar av planlösning/funktionsplacering

Föreningen ger inga förhandsbesked kring eventuella godkännanden av ändringar i lägenheternas planlösning i samband med överlåtelser.

Observera att föreningen varken har sanktionerat framtagning av, eller gett någon form av godkännande till, de alternativa planlösningar som mäklare ibland väljer att presentera för intresserade köpare.

Dessa är vilseledande då det förespeglar eventuella köpare att detta är en möjlig förändring som utan vidare kan genomföras. Tvärtom, och såsom framgår av Avtal-mellan-N-N-och-Bf-Rosen_UPA-UTKAST och under rubriken Fastigheten/Allmänt/Förändring i lägenheter, är föreningen ytterst restriktiv med att tillåta förändringar i planlösning och flytt av funktioner (kök, etc.).

Juridisk person
Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem. Se även Ägarandel.

   ‍   

Kreditupplysning
Föreningen har som rutin att ta en kreditupplysning i samband med medlemsansökan.

  

Medlemsskap ‍      ‍

Såsom framgår av stadgarna ska en köpare som ansöker om medlemsskap bosätta  sig i (=skriva sig i) lgh.

   

Tomträtt
Föreningen äger marken; det är alltså inte någon tomträtt.

   ‍      ‍   

Ägarandel
Föreningen godkänner endast fysiska personer som medlemmar. För att bli godkänd som medlem ska ägarandelen uppgå till minst 10 procent.

 ”Äkta” förening
Föreningen är en bostadsförening och lyder under lagen om ekonomiska föreningar (2018:672). Begreppet äkta förening är därför inte tillämpbart.

  ‍   

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift tas ut i samband med ansökan om medlemsskap. Den uppgår till 3,5 procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.