Styrelsen

Styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter.

Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden, med undantag för tiden runt nyår och sommarmånaderna.

Namn och kontaktuppgifter till de aktuella styrelseledamöterna finns uppsatt i porten.

   ‍   

Styrelsen

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Peter Göransson, ordförande Victor Pege
Endre Fabo Alexandra Bergkvist
Per Fröberg Steven Engström
Christel Löfvendahl
Sofia Johannesson

Revisorer

Katarina Nyberg, Hummelkläppen i Stockholm AB
Harald Stier, Internrevisor
Fredrik Ålander, Suppleant internrevisor

Valberedning

Blenda Göransson
Amin Kebaili

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.