Lägenhetsförteckning

I lägenhetsförteckningen nedan framgår respektive andelstal och andelsvärde. För aktuella avgifter, kontakta vår ekonomiska förvaltare Graden.

Observera att den här versionen av förteckningen inte ska användas som underlag för överlåtelser; för juridiska dokument ska utdrag från det officiella lägenhetsregistret användas.

   ‍       ‍   

Folkbokföringsnummer
Sedan 2010 har varje lägenhet ett nummer för folkbokföringen. Dessa delades ut efter en standard som inte överensstämmer med Bf Rosens gamla lägenhetsnumreringen. För kontinuitetens och tydlighetens skull inom fastigheten har styrelsen beslutat att även i fortsättningen använda de gamla lägenhetsnumren internt.

Gathuset har för folkbokföringsändamål adress Västmannagatan 55 och gårdshuset Västmannagatan 55A.mmer för folkbokföringen. Dessa delades ut efter en standard som inte överensstämmer med Bf Rosens gamla lägenhetsnumreringen. För kontinuitetens och tydlighetens skull inom fastigheten har styrelsen beslutat att även i fortsättningen använda de gamla lägenhetsnumren internt.

Gathuset har för folkbokföringsändamål adress Västmannagatan 55 och gårdshuset Västmannagatan 55A.

   ‍       ‍   

Hus Vån Lgh Fb-nr Andelar Andelsvärde
Gathus 1 4 1101 124 508400

1 5 1102 135 553500

2 6 1201 127 520700

2 7 1202 135 553500

3 8 1301 127 520700

3 9 1302 135 553500

4 10 1401 123 504300

4 11 1402 131 537100
Gårdshus bv 12 1001 39 159900

bv 13 1002 38 155800

bv 14 1003 38 155800

bv 15 1004 63 258300

1 16 1101 43 176300

1 17 1102 42 172200

1 18 1103 42 172200

1 19 1104 68 278800

2 20 1201 43 176300

2 21 1202 42 172200

2 22 1203 42 172200

2 23 1204 68 278800

3 24 1301 43 176300

3 25 1302 42 172200

3 26 1303 42 172200

3 27 1304 68 278800

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.