Bostadsförening

   ‍      ‍   

Bostadsförening, inte bostadsrättsförening

Bf Rosen är — som förkortningen antyder — inte en bostadsrättsförening utan en bostadsförening, som är en äldre upplåtelseform.

Bostadsförening är en äldre form av bostadsrättsförening. Föreningen har med hjälp av SBC gjort en utredning av fördelar och nackdelar med att vara en bostadsförening och bedömt att fördelarna övervägt. I samband med den nya bostadsrättslagen gjordes en omfattande stadgerevidering för att säkerställa att både föreningens medlemmar och föreningen har samma juridiska skydd som bostadsrättsföreningar.

För mer info om vad formen bostadsförening innebär, se på Bolagsverkets sida. På Wikipedia finns också en bra artikel.

   ‍      ‍   

Bostadsrätterna
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna (f.d. SBC), som är Sveriges ledande intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.

   ‍      ‍   

Bostadsförening sedan 1912
Bf Rosen bildades 1912. Inte alla lägenheter omvandlades då, utan flera boende fortsatte hyra. Den sista omvandlingen skedde när lgh 18 såldes 2014.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.